Welcome to fishing rods

Переклад 'fishing rod' – Словник українська-Англійська | Glosbe

2021.09.08 15:34


Glosbe використовує файли cookie, щоб гарантувати найкращий досвід Зрозумів! Glosbe Увійти англійська українська fishing hook fishing industry fishing line fishing lure fishing net fishing rod fishing trawler fishnet fishpond fishy fist fistball fisting fistula fit

fishing rod в українська

англійська - українська словник

fishing rod

noun + граматика A rod, often made in sections, which carries a line used for angling and is used to support both the line and the reel and to cast the line. Визначення + 3

переклади fishing rod

Додайте

вудка

feminine

en rod used for angling

en.wiktionary2016

вудочка

feminine

en rod used for angling

en.wiktionary2016

Вудилище

en tool

wikidata

вудилище

wiki Показати алгоритмічно створені переклади

Приклади

Додайте Стебло Матч всі точний будь-який слова When drunk, they mixed directions and threw the fishing rods on the road. Були настільки п'яні, що закинули вудки на асфальті, курва. OpenSubtitles2018.v3 ▪ Don’t handle long or metallic objects, such as fishing rods , umbrellas, and golf clubs, in the open. ▪ На відкритому місці не беріться за довгі чи металеві предмети, як-от вудки , парасольки та киї для гольфу. jw2019 A good pair of binoculars is to a birder what a fishing rod or net is to a fisherman. Добрий бінокль для дослідника птахів — як вудка або сітка для риболова. jw2019 Makers of sporting goods also find cork invaluable for the inner core of a baseball or the handle of a fishing rod . Виробники спортивних товарів вважають його найкращим матеріалом для бейсбольних м’ячів і держаків вудок . jw2019 This can be illustrated by the synthetic composite fiberglass, which is commonly used in boat hulls, fishing rods , bows, arrows, and other sporting goods. Можна проілюструвати це на прикладі штучного композита — склопластику, який широко застосовується в корпусах човнів, вудках , луках, стрілах та інших спортивних товарах. jw2019 In order to haul the water up, they used a stick about six feet long with a thin rope attached to the end, somewhat like a fishing rod . Вони використовували двометрову палицю, до кінця якої була прикріплена тонка мотузка. jw2019 Every language is – I really like this metaphor – a fishing rod which we make; every time we pull a different fish. Every language “pulls” a different worldview. In this regard all languages are equal,” a philosopher, researcher and translator from France, Barbara Cassin, on why language and politics are always related, what was the past of imperial languages, and what can their future be like Кожна мова є — мені дуже подобається ця метафора — вудочкою , яку ми робимо, ми витягаємо щоразу іншу рибу. Кожна мова «витягає» інше бачення світу. В цьому плані всі мови є рівними", - філософиня, дослідниця та перекладачка з Франції Барбара Кассен про те чому мова та політика завжди пов’язані, яким було минуле мов імперій та яким може бути їхнє майбутнє Red .Hot Roof Noodling as a term has also been applied to various unconventional methods of fishing , such as any which do not use bait, rod and reel, speargun, etc., but this usage is much less common. Нудлінг, як термін, також застосовується до різних нетрадиційних методів риболовлі , наприклад — тих, які не використовують приманки, вудки , риболовну котушку і т.д. WikiMatrix Список найпопулярніших запитів: 1K , ~2K , ~3K , ~4K , ~5K , ~5-10K , ~10-20K , ~20-50K , ~50-100K , ~100k-200K , ~200-500K , ~1M Glosbe Гордо зроблено з ♥ у Польщі

Tools

Dictionary builder Pronunciation recorder Add translations in batch Add examples in batch Transliteration Усі словники

Про

Про Glosbe Партнери Політика конфіденційності Умови обслуговування Довідка

Залишайся на зв''язку

Facebook Twitter Контактна інформація